search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AKKA TECHNOLOGIES

Datum openbaarmaking
13/08/2019
Naam meldplichtige
IDEACTIVE EVENTS
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AKKA TECHNOLOGIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
FR0004180537
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
5.191
Prijs
62,92
Totaal bedrag
326.617,72
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

RICCI Mauro

Toelichting van de meldplichtige

Transaction effectuée sur plateforme Euronext Paris