search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TELENET GROUP HOLDING

Datum openbaarmaking
25/06/2020
Naam meldplichtige
Porter II John Clinton
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
TELENET GROUP HOLDING
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003826436
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
218.555
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Acceptance of Telenet stock options in the framework of Senior Leadership remuneration