search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EURONAV

Datum openbaarmaking
27/04/2020
Naam meldplichtige
Staring Alex
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EURONAV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003816338
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
20.000
Prijs
10,89
Totaal bedrag
217.800,00