search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ONTEX

Datum openbaarmaking
06/01/2020
Naam meldplichtige
agostini philippe
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ONTEX
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974276082
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
740
Prijs
18,79
Totaal bedrag
13.905,00