search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EMAKINA GROUP

Datum openbaarmaking
27/01/2020
Naam meldplichtige
Desonnay Frederic
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EMAKINA GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003843605
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
363
Prijs
12,00
Totaal bedrag
4.356,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
26
12.00
312.00
300
12.00
3600.00
37
12.00
444.00