search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BANIMMO

Datum openbaarmaking
08/03/2019
Naam meldplichtige
Calonne Laurent
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Lares Real Estate bvba

Emittent
BANIMMO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003870871
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transacties in aandelen of deelbewijzen van (alternatieve) beleggingsfondsen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
550
Prijs
3,42
Totaal bedrag
1.881,00