search_api_autocomplete

Manager transaction detail: XIOR

Datum openbaarmaking
30/12/2019
Naam meldplichtige
Aloxe NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
XIOR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974288202
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
19.750
Prijs
51,55
Totaal bedrag
1.018.111,10
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Frederik Snauwaert, Christian Teunissen