search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TITAN CEMENT INTERNATIONAL

Datum openbaarmaking
06/09/2019
Naam meldplichtige
CANELLOPOULOS ANDREAS
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

KANELLOPOULOS LEONIDAS

Emittent
TITAN CEMENT INTERNATIONAL
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974338700
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
6.671.986
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

THE TRANSACTION RELATES TO THE EXCHANGE OF SHARES OF TITAN CEMENT CO. S.A. WITH SHARES IN TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. IN THE SCOPE OF THE VOLUNTARY TENDER OFFER MADE BY THE ISSUER