search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ATENOR

Datum openbaarmaking
18/01/2019
Naam meldplichtige
Vastapane Philippe
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ATENOR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003837540
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
300
Prijs
51,63
Totaal bedrag
15.489,90
Toelichting van de meldplichtige

régularisation 11/2018