search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ATENOR

Datum openbaarmaking
11/04/2019
Naam meldplichtige
Vastapane Philippe
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ATENOR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003837540
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
gift, ontvangen schenking of nalatenschap
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.250
Prijs
45,84
Totaal bedrag
57.300,00
Toelichting van de meldplichtige

donation à Patricia Vastapane