search_api_autocomplete

Manager transaction detail: XIOR

Datum openbaarmaking
30/12/2019
Naam meldplichtige
Aloxe NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Frederik Snauwaert, Christian Teunissen

Emittent
XIOR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974288202
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
20.000
Prijs
51,00
Totaal bedrag
1.020.000,00