search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MONTEA

Datum openbaarmaking
07/03/2019
Naam meldplichtige
De Pauw Dirk
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
MONTEA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003853703
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
13.922
Prijs
56,20
Totaal bedrag
782.416,40