search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TEXAF

Datum openbaarmaking
28/05/2021
Naam meldplichtige
SOCIETE FINANCIERE AFRICAINE
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
TEXAF
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974263924
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
43.652
Prijs
33,30
Totaal bedrag
1.450.615,00
Toelichting van de meldplichtige

Acquisitions d'actions dans le cadre d'un dividende optionnel