search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CELYAD ONCOLOGY

Datum openbaarmaking
27/12/2018
Naam meldplichtige
Homsy Karim
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Christian Homsy

Emittent
CELYAD ONCOLOGY
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974260896
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.400
Prijs
17,24
Totaal bedrag
24.136,00