search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CRESCENT

Datum openbaarmaking
05/02/2018
Naam meldplichtige
Callewaert Jan
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
CRESCENT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003836534
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.000.809
Prijs
0,07
Totaal bedrag
69.105,00