search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
01/06/2018
Naam meldplichtige
Eugénie Patri Sébastien S.A.
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Alexandre Van Damme, Grégoire de Spoelberch, Stefan Descheemaeker, Paul-Louis Cornet de Ways-Ruart

Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
48.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Apport à EPS Participations S.à r.l.