search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TELENET GROUP HOLDING

Datum openbaarmaking
05/06/2018
Naam meldplichtige
Berger Micha
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
TELENET GROUP HOLDING
Soort financieel instrument
Andere
ISIN-code financieel instrument
BE0003826436
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transacties in aandelen of deelbewijzen van (alternatieve) beleggingsfondsen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
561
Prijs
43,07
Totaal bedrag
24.162,69
Toelichting van de meldplichtige

Type financieel instrument: deelbewijzen van het fonds commun de
placement (FCPE) TELENET ESPP - compartiment CLASSIC - D naar Frans
recht.