search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ECONOCOM GROUP

Datum openbaarmaking
03/04/2018
Naam meldplichtige
di benedetto veronique
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ECONOCOM GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974313455
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
58.643
Prijs
5,96
Totaal bedrag
349.588,51