search_api_autocomplete

Manager transaction detail: COLRUYT

Datum openbaarmaking
24/12/2018
Naam meldplichtige
Sabbe Liesbeth
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
COLRUYT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974256852
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
250
Prijs
42,80
Totaal bedrag
10.700,00
Toelichting van de meldplichtige

Betreft inschrijving op kapitaalverhoging personeel 2018 (Art 609 Venn Wet)