search_api_autocomplete

Manager transaction detail: QUEST FOR GROWTH

Datum openbaarmaking
19/04/2018
Naam meldplichtige
Peeters Josephus
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
QUEST FOR GROWTH
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003730448
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
28.846
Prijs
7,00
Totaal bedrag
201.967,24
Toelichting van de meldplichtige

transactie in het kader van kapitaalverhoging door uitgifte keuzedividend