search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GREENYARD

Datum openbaarmaking
01/02/2018
Naam meldplichtige
Borman Thomas
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
GREENYARD
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003765790
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
300.000
Prijs
21,29
Totaal bedrag
10.650.000,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
50000
21.25
1062500.00
50000
21.30
1065000.00
50000
21.30
1065000.00
50000
21.30
1065000.00
50000
21.30
1065000.00
50000
21.30
1065000.00
Toelichting van de meldplichtige

disposal of shares by Sujajo Investments SA in order to meet internal liquidity requirements