search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GREENYARD

Datum openbaarmaking
22/01/2018
Naam meldplichtige
Deprez Holding NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
GREENYARD
Soort financieel instrument
Converteerbare Obligatie
ISIN-code financieel instrument
BE6291563466
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
135
Prijs
127.000,00
Totaal bedrag
17.145.000,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Deprez Invest NV