search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ECONOCOM GROUP

Datum openbaarmaking
20/12/2018
Naam meldplichtige
Bouchard Robert
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ECONOCOM GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974313455
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
7.000.000
Prijs
6,00
Totaal bedrag
42.000.000,00
Toelichting van de meldplichtige

Il s'agit d'une annulation avec effet rétroactif d'une cession qui avait été convenue entre les parties en date du 8 janvier 2018 et qui avait fait l'objet d'une déclaration de dirigeants en date du 11 janvier 2018 n° 201800044