search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BANIMMO

Datum openbaarmaking
29/06/2018
Naam meldplichtige
S.M.I. PVBA
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BANIMMO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003870871
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
7.650
Prijs
3,51
Totaal bedrag
26.827,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
5000
3.55
17735.00
554
3.47
1920.00
996
3.46
3442.00
500
3.44
1722.00
600
3.47
2008.00