search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ABLYNX

Datum openbaarmaking
23/05/2018
Naam meldplichtige
Vermeiren Remi
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ABLYNX
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003877942
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
25.000
Prijs
45,00
Totaal bedrag
1.125.000,00