search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SOLVAY

Datum openbaarmaking
29/01/2018
Naam meldplichtige
Juery Pascal
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
SOLVAY
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003470755
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
15.960
Prijs
83,37
Totaal bedrag
1.330.585,20