search_api_autocomplete

Manager transaction detail: KKO INTERNATIONAL

Datum openbaarmaking
27/02/2018
Naam meldplichtige
ALICANTE
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
KKO INTERNATIONAL
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974284169
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.200
Prijs
0,81
Totaal bedrag
972,00