search_api_autocomplete

Manager transaction detail: DECEUNINCK

Datum openbaarmaking
21/12/2018
Naam meldplichtige
Gramo BVBA
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
DECEUNINCK
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003789063
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
15.706.807
Prijs
1,91
Totaal bedrag
30.000.001,37
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Beneconsult BVBA