search_api_autocomplete

Manager transaction detail: D'IETEREN GROUP

Datum openbaarmaking
19/09/2018
Naam meldplichtige
Miller Axel
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
D'IETEREN GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974259880
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
9.206
Prijs
39,01
Totaal bedrag
359.076,53
Toelichting van de meldplichtige

revente d'actions suite à l'exercice de stock options