search_api_autocomplete

Manager transaction detail: IBA

Datum openbaarmaking
02/02/2018
Naam meldplichtige
MOTTET PIERRE
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
IBA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003766806
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
13.000
Prijs
23,58
Totaal bedrag
306.576,40
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

SAINT DENIS SA