search_api_autocomplete

Manager transaction detail: KEYWARE TECHNOLOGIES

Datum openbaarmaking
11/06/2018
Naam meldplichtige
Powergraph BVBA
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
KEYWARE TECHNOLOGIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003880979
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
10.000
Prijs
1,10
Totaal bedrag
11.000,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
9000
1.10
9900.00
1000
1.10
1100.00
Toelichting van de meldplichtige

Powergraph BVBA, is bestuurder en aandeelhouder van Keyware Technologies. Op 06/06/2018 werden in totaliteit 10.000 stuks gekocht aan een prijs van EUR 1,10.