search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EMAKINA GROUP

Datum openbaarmaking
14/02/2018
Naam meldplichtige
Le Blevennec Brice
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EMAKINA GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003843605
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
6.583
Prijs
14,00
Totaal bedrag
92.162,00