search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EXMAR

Datum openbaarmaking
07/12/2018
Naam meldplichtige
SAVEREX NV
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EXMAR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003808251
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
56.000
Prijs
6,56
Totaal bedrag
367.192,00