search_api_autocomplete

Manager transaction detail: D'IETEREN GROUP

Datum openbaarmaking
02/05/2018
Naam meldplichtige
Société Anonyme de Participation et De Gestion
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
D'IETEREN GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974259880
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
5.000
Prijs
34,85
Totaal bedrag
174.269,00