search_api_autocomplete

Manager transaction detail: D'IETEREN GROUP

Datum openbaarmaking
06/08/2018
Naam meldplichtige
Laviolette Arnaud
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
D'IETEREN GROUP
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0974259880
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
40.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Acceptation d'options dans le cadre du Stock Option Plan 2018 de D'Ieteren SA