search_api_autocomplete

Manager transaction detail: W.E.B.

Datum openbaarmaking
20/08/2018
Naam meldplichtige
VLIM SA
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
W.E.B.
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003734481
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
2.500
Prijs
52,50
Totaal bedrag
131.250,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

wagner laurent