search_api_autocomplete

Manager transaction detail: UCB

Datum openbaarmaking
27/07/2018
Naam meldplichtige
Doliveux Frédéric Roch
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
UCB
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003739530
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van een al dan niet discretionair vermogensbeheercontract
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
6.000
Prijs
72,00
Totaal bedrag
432.000,00
Toelichting van de meldplichtige

Automatic sale of shares pursuant to an irrevocable order concluded on 5 January 2018, based on a contractually predefined price of the share.