search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TESSENDERLO

Datum openbaarmaking
27/08/2018
Naam meldplichtige
Verbrugge NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
TESSENDERLO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003555639
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
274.244
Prijs
31,32
Totaal bedrag
8.590.174,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Luc Tack