search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BEKAERT

Datum openbaarmaking
02/03/2018
Naam meldplichtige
Ampolini Axel
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
BEKAERT
Soort financieel instrument
Andere
ISIN-code financieel instrument
BE0974258874
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
6.000
Prijs
15,37
Totaal bedrag
92.220,00
Toelichting van de meldplichtige

Exercise of stock appreciation rights under the Bekaert SAR Plan
Unit price is the difference between the grant price and the value of the Bekaert share on the exercise date