search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SIPEF

Datum openbaarmaking
26/10/2018
Naam meldplichtige
Somville Marie-Alix
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
SIPEF
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003898187
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.326
Prijs
51,28
Totaal bedrag
67.995,30
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Jacques Delen