search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BELRECA

Datum openbaarmaking
27/04/2018
Naam meldplichtige
COMPAGNIE COMMERCIALE BELGE
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BELRECA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0020575115
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
57.000
Prijs
103,00
Totaal bedrag
5.871.000,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

VAN DE PUT Michel, MARINUS Benoit, VAN DE PUT Eric, VAN DE PUT Manoëlle

Toelichting van de meldplichtige

Compagnie Commerciale Belge heeft 57.000 aandelen op de beurs gekocht waarvan 28.500 verkocht werden door Société Belge de Prêts Fonciers en 28.500 door Compagnie Foncière et Immobilière Belgo-Tunisienne, beide dochterondernemingen van Compagnie Commercilae Belge.