search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BIOCARTIS

Datum openbaarmaking
26/01/2018
Naam meldplichtige
Benaruca SA
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BIOCARTIS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974281132
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.327
Prijs
3,55
Totaal bedrag
4.710,96
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Rudi Pauwels

Toelichting van de meldplichtige

Levering van 1,327 aandelen in het kader van de uitoefening van aandelenopties door een begunstigde onder het aandelenoptieplan 2008. Er wordt verwezen naar het jaarverslag van Biocartis Group NV voor meer informatie over dit aandelenoptieplan.