search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EMAKINA GROUP

Datum openbaarmaking
09/10/2018
Naam meldplichtige
Desonnay Frederic
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EMAKINA GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003843605
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
5.000
Prijs
12,00
Totaal bedrag
60.000,00