search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BIOCARTIS

Datum openbaarmaking
20/11/2018
Naam meldplichtige
CRBA Management BVBA
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BIOCARTIS
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0974281132
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
15.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Aanvaarding van warrants in het kader van het 2018 Plan.