search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
17/08/2018
Naam meldplichtige
BRC SÀRL
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Alexandre Behring Costa, Paulo Alberto Lemann, Carlos Alberto da Veiga Sicupira, Marcel Herrmann Telles

Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
475.000
Prijs
86,12
Totaal bedrag
40.909.090,00