search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ECONOCOM GROUP

Datum openbaarmaking
20/03/2018
Naam meldplichtige
Roesch Jean-Philippe
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ECONOCOM GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974313455
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
41.418
Prijs
6,18
Totaal bedrag
255.963,00