search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
15/05/2018
Naam meldplichtige
MHT Benefit Holding Company Ltd
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
600
Prijs
79,44
Totaal bedrag
47.667,74
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
75
79.44
5958.00
90
79.44
7149.60
150
79.45
11917.50
48
79.45
3813.60
61
79.44
4845.84
100
79.45
7945.00
76
79.45
6038.20
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Marcel Herrmann Telles