search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ABLYNX

Datum openbaarmaking
23/05/2018
Naam meldplichtige
Greig Biotechnology Global Consulting Inc.
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ABLYNX
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003877942
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
6.434
Prijs
45,00
Totaal bedrag
289.530,00