search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AGFA GEVAERT

Datum openbaarmaking
12/12/2018
Naam meldplichtige
AOC Technology S.A.S.
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AGFA GEVAERT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003755692
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
850.000
Prijs
3,75
Totaal bedrag
3.186.650,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Klaus Röhrig