search_api_autocomplete

Manager transaction detail: WDP

Datum openbaarmaking
24/01/2018
Naam meldplichtige
De Pauw NV
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
WDP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003763779
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
2.207
Prijs
92,81
Totaal bedrag
204.826,38